Celoživotní vzdělávání a fungující podnikové procesy představují z dlouhodobého horizontu konkurenční výhodu pro zaměstnance, zaměstnavatele a v neposlední řadě i společnost. Jan Ámos Komenský hovořil ve svém díle především o výukové formě „škola hrou“, málo se však dbá na jeho myšlenku vzdělávat se v průběhu celého života. Současné trendy dávají jeho myšlenkám nový rozměr a průběžné vzdělávání se stává samozřejmostí a ještě více se stává nutností k přežití v 21. století.

Celoživotním vzděláváním navazujeme a doplňujeme institucionální vzdělání, prohlubujeme odbornost, zcela měníme svůj obor či se zdokonalujeme v užívání novinek ze světa techniky. Tyto aktivity v profesním životě přináší pocit spokojenosti, jsou-li v návaznosti na životaschopnost firemního organismu, kterou dosáhneme řízenými procesy. Přinášíme Vám kurzy a diagnostiku procesů připravené ve spolupráci se zkušenými odborníky z akademické půdy, kteří umí zaujmout odborně zdatné zaměstnance firem, závodů či úřadů. Těmito atributy se stáváme partnery vašich rozličných, vzdělávacích a rozvojových potřeb.

Napište nám

 

Váš email

Předmět dotazu

Zpráva

Celoživotní vzdělávání a fungující podnikové procesy představují z dlouhodobého horizontu konkurenční výhodu pro zaměstnance, zaměstnavatele a v neposlední řadě i společnost. Jan Ámos Komenský hovořil ve svém díle především o výukové formě „škola hrou“, málo se však dbá na jeho myšlenku vzdělávat se v průběhu celého života. Současné trendy dávají jeho myšlenkám nový rozměr a průběžné vzdělávání se stává samozřejmostí a ještě více se stává nutností k přežití v 21. století.

Celoživotním vzděláváním navazujeme a doplňujeme institucionální vzdělání, prohlubujeme odbornost, zcela měníme svůj obor či se zdokonalujeme v užívání novinek ze světa techniky. Tyto aktivity v profesním životě přináší pocit spokojenosti, jsou-li v návaznosti na životaschopnost firemního organismu, kterou dosáhneme řízenými procesy. Přinášíme Vám kurzy a diagnostiku procesů připravené ve spolupráci se zkušenými odborníky z akademické půdy, kteří umí zaujmout odborně zdatné zaměstnance firem, závodů či úřadů. Těmito atributy se stáváme partnery vašich rozličných, vzdělávacích a rozvojových potřeb.

Napište nám

 

Váš email

Předmět dotazu

Zpráva